TALXIS
Smlouvy

Aplikace pro kompletní řízení životního cyklu smluv a jejich evidenci.

Přenechte starosti týkající se životního procesu dokumentů aplikaci TALXIS Smlouvy. Pomůže vám se založením smlouvy, jejím připomínkováním, schvalováním i s finálním podpisem. Integrovaná dokumentová knihovna pak slouží jako přehledné místo pro vaše smluvní soubory.


 • Dokonalý smluvní proces

  Ať už jde o vytváření, připomínkování či schvalování, naše aplikace je na to připravena. Systém je navržen podle potřeb zákazníků a je možné ho nadále modifikovat.

 • Detailní evidence záznamů

  Modul má také úlohu přehledné kartotéky záznamů smluv, díky které je máte všechny na jednom místě a kde můžete vidět, jak se každá smlouva vyvíjela.

 • Chytré vyhledávání

  Díky rozšířenému vyhledávání vždy najdete ten dokument, který potřebujete. Podporujeme vyhledávání podle jednotlivých atributů, protistrany (i podle historických variant protistran), navrhovatele, typu či statutu.

 • Elektronický podpis

  Pomocí integrace poskytovatelů elektronických podpisů je možné elektronicky podepisovat smlouvy, což šetří čas všech zúčastněných stran. Akceptaci lze ovšem případně pořád provést i běžným způsobem.

 • Dokumentová knihovna

  Samozřejmostí je implementace adresáře pro všechny možné smluvní soubory (ať už se jedná o smlouvy jako takové, jejich dodatky a podobně). Standardně se ukládají na SharePoint Online a jsou tedy dostupné jak z aplikace TALXIS Smlouvy, tak například i v Microsoft Teams.


ŽIVOTNÍ CYKLUS SMLOUVY
VŠECHNO NA JEDNÉ OBRAZOVCE
KONFIGURACE VE SMLUVNÍM PROCESU
DOKUMENTOVÁ KNIHOVNA
MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PODPISU
POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ
NOTIFIKACE
AUDITING
VÍCEJAZYČNOST
VÍCEMĚNOVÉ VYUŽITÍ

ŽIVOTNÍ CYKLUS SMLOUVY

 • > První fáze – Evidence smlouvy
  Vytvoření záznamu smlouvy, zobrazování smluv, vyhledávání ve smlouvách, vytváření dodatků či manuální vložení smlouvy (bez nutnosti schvalování)
 • > Druhá fáze – Schvalování a připomínkování smlouvy (volitelné)
  Jednotlivá kola připomínkování (s termíny ukončení, možností komentáře, kontrolou přítomnosti přílohy či notifikacemi v rámci schvalování) a možnost delegování připomínkování či podpisu
 • > Třetí fáze – Podpis smlouvy
  Finalizace metadat smlouvy, elektronický podpis smlouvy nebo přiložení naskenované podepsané smlouvy
 • > Čtvrtá fáze – Ukončení platnosti smlouvy
  Obsahuje notifikace o ukončení platnosti smlouvy, storno smlouvy a storno dokumentu

VŠECHNO NA JEDNÉ OBRAZOVCE

 • > Díky panelu Moje práce najde uživatel všechnu svoji agendu týkající se smluv (jako je řešení komentářů, schvalování…) na jednom místě

KONFIGURACE VE SMLUVNÍM PROCESU

 • > V aplikaci je definováno několik pozic, které různým způsobem zasahují do procesu schvalování smluv
 • > Máme určené následující pozice:
 • > Navrhovatel – Je vybrán při vytvoření smlouvy, přijímá nebo odmítá komentáře z připomínkování
 • > Připomínkující – Kontroluje smlouvy a v případě potřeby je komentuje
 • > Jednatel – Schvaluje nebo odmítá smlouvy
 • > Administrátor – Má několik povinností: Spuštění připomínkování, Přeskočení připomínkování, Implementace komentářů, Odeslání připomínek ke schválení, Odeslání smlouvy k podpisu a Označení smlouvy za přijatou

DOKUMENTOVÁ KNIHOVNA

 • > Díky jednoduchému ukládání souborů do dokumentové knihovny SharePoint Online přímo v aplikaci mají uživatelé soubory smluv na jednom přehledném místě
 • > Mohou si je tedy zobrazit jak v naší aplikaci, tak ve zmíněném SharePoint Online, v Microsoft Teams a v dalších službách

MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PODPISU

 • > Podepisování smluv, dodatků a dokumentů nikdy nebylo snazší. Řešení lze napojit na různé poskytovatele elektronických podpisů, včetně těch kvalifikovaných (Signi, DocuSign, Sofa, Adobe Sign...)

POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ

 • > Vyhledávání podle jednotlivých vlastností záznamu
 • > Vyhledávání podle protistrany – i s historickými variantami
 • > Vyhledávání smlouvy podle navrhovatele
 • > Vyhledávání smlouvy podle typu smlouvy
 • > Vyhledávání smlouvy podle statutu

NOTIFIKACE

 • > Pomocí inteligentních notifikací jsou uživatelé upozorňováni na dokumenty, u kterých je od nich očekávána akce. Notifikace společně s dalšími součástmi systému napomáhají plynulému průběhu životního cyklu dokumentu.

AUDITING

 • > Historie změn záznamů v aplikaci
 • > Historie schvalování
 • > Historie verzí smluvních dokumentů

VÍCEJAZYČNOST

 • > Podpora pro angličtinu a češtinu jako standardní funkčnost
 • > Možnost podpory pro dalších 67 jazyků na základě domluvy

VÍCEMĚNOVÉ VYUŽITÍ

 • > Aplikace podporuje hodnoty v různých měnách i kurzovní lístek (podle ČNB)
Zobrazit ceníky