TALXIS
Obchod

Aplikace určená pro řízení obchodních aktivit. Uživatelé, kteří chtějí využívat funkcionality modulu Obchod musí být licencováni i řešením Start.

Základní myšlenkou řešení je správa obchodních příležitostí a zvýšení konverzního poměru u stávajících i nových zákazníků. K tomu přispívá aktuální databáze napříč společností, personální vlastnictví záznamu (odpovědnost za daný záznam), rozdělení obchodních příležitostí do fází, delegování úkolů a upozornění na nesplněné úkoly a napojení na SharePoint Online a Outlook.


 • Zájemci

  Evidenci prvotních poptávek můžete až do jejich ověření vést jako zájemce, aby se žádná potencionální zakázka nikdy neztratila.

 • Obchodní příležitosti

  Kvalifikovaný zájemce se stává příležitostí k uzavření obchodu. Na jediném záznamu evidujete všechny informace včetně komunikace se zákazníkem o dané zakázce.

 • Dokumenty

  Nabídky a objednávky jsou nejdůležitější částí obchodních případů. Aplikace umožňuje přidávání produktů, obsahuje katalog produktů ve formátu název, popis, měna, jednotková cena a sazba DPH. Máte možnost nahrání vlastních vzorů nabídek.

 • Obchodní proces

  Procesem od zájemce až po uzavření objednávky Vás provede TALXIS Obchod, abyste měli neustále přehled o všech poptávkách. Tento proces obsahuje jednotlivé fáze mezi kterými se uživatel může posunout až po vyplnění nezbytných polí. Díky ucelenému procesu je uživatel postupně veden až k uzavření obchodu.

 • Nastavitelné oprávnění

  Uživatelé mají přístup pouze k datům, které jim dáte k dispozici. Uživatelům nebo týmům je možno přiřazovat záznamy a díky tomu řídit kdo a co vidí, co může upravovat a k čemu má kdo přístup. Některá oprávnění lze nastavit pro celou organizaci, například mazání nebo hromadný export.


PROAKTIVNÍ OBCHODOVÁNÍ
OBCHODNÍ PROCES PRO KONTROLOU
NABÍDKA NA MÍRU
SPRÁVA DOKUMENTŮ
ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÝ KATALOG
POZNÁMKY A ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ
PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA AKTIVIT
GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ KLÍČOVÝCH DAT

PROAKTIVNÍ OBCHODOVÁNÍ

 • > Zjišťování zájmu
 • > Sledování aktivit
 • > Kvalifikace nebo diskvalifikce zájemce

OBCHODNÍ PROCES PRO KONTROLOU

 • > Pokračování kvalifikovaného zájemce nebo vytvoření nové příležitosti bez předchozího zájemce
 • > Obchdoní proces s třemi fázemi
 • > Vývoj příležitosti (analýza problému)
 • > Návrh řešení (vytváření nabídky a odeslání nabídky)
 • > Uzavření příležitosti (won/lost)
 • > Nabídky a objednávky u přiležitosti lze vyžadovat; nebo naopak úplně přeskočit a příležitost rovnou vyhrát / prohrát

NABÍDKA NA MÍRU

 • > Přídávání produktů z produktového katalogu / vytváření vepsaných (write-in) produktů
 • > Možnost úpravy sazeb daně z přidané hodnoty
 • > Manuální úprava řádků (cen)

SPRÁVA DOKUMENTŮ

 • > Generování nabídek ze šablon do Wordu / PDF
 • > Ukládání dokumentů do dokumentové knihovny SharePoint Online a sdílení s ostatními uživateli
 • > Přímý a rychlý přístup do SPO

ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÝ KATALOG

 • > Název a popis produktu
 • > Výchozí ceny produktu (jednotná sazba)
 • > Možnost manuální úpravy na konkrétní nabídce

POZNÁMKY A ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ

 • > Držte si poznámky obchodních jednání
 • > Kompletní historie zápisů z jednání pod kontaktem

PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVA AKTIVIT

 • > Plánování aktivit
 • > Připomenutí plánované aktivity

GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ KLÍČOVÝCH DAT

 • > Odhadovaná hodnota příležitostí dle fáze obchodního procesu
 • > Hodnota uzavřených příležitosti v libovolně zvoleném období
 • > Největší odběratelé dle příležitostí
Zobrazit ceníky