Instalační balíček TALXIS

Každou aplikaci TALXIS je třeba nainstalovat a k tomu slouží instalační balíčky. Tento poplatek za nasazení aplikace do prostředí zákazníka má několik úrovní a jejich popis je uveden v tabulce Instalační balíčky TALXIS.

Instalační balíček TALXIS ZákladníStandardníPokročilý
Cena10 000 Kč36 000 Kč50 000 Kč

Ceny jsou v českých korunách bez DPH. Ceny jsou doporučené koncové. Cena určená pro tenant a aplikaci.

Popis instalačních balíčků TALXIS

ZákladníStandardníPokročilý
Nasazení moduluANOANOANO
Zpřístupnění uživatelůmANOANOANO
Přidání šablony dokumentů (např.dokument nabídky v modulu Obchod)ANOANOANO
Školení uživatelůANOANOANO
Import datNEANOANO
Propojení se SharePoint Online (v rámci jedné skupiny Microsoft 365)NEANOANO
Úprava Security rolíNEANOANO
Oddělenné Business UnitsNENEANO
Vytvoření nebo úprava (skrytí) políNENEANO
Změna business process flow (pro vybrané moduly)NENEANO
Vytvoření nové business process flow (pro vybrané moduly)NENEANO

Licence TALXIS

Všechny licence TALXIS jsou nepřenosné a určené pro jednoho uživatele a jeden modul. Pro použití jakéhokoli modulu nadstavby (Obchod, Smlouvy, Projekty, Nákup, Servis, ) je pro daného uživatele nezbytná základní licence TALXIS Start. Licence jsou fakturovány měsíčně zpětně. Licence TALXIS již nepotřebuje žádnou dodatečnou licenci třetích stran. Některé služby podléhají zvláštnímu licencování třetích stran. Čtení v systému není omezeno a je dostupné nezávisle na pořízené licenci. Kromě níže zmíněných modulů nabízíme i moduly pokročilé, které se řídí stejným cenovým principem a jsou nabízeny v individuálních nabídkách.

Ceny licencí TALXIS telefonní systém najdete u produktu. Vzhledem k povaze produktu se nejedná o klasické licence, ale o službu, která nabízena prostřednictvím cenových balíčků.

Licence TALXISTALXIS StartTALXIS ObchodTALXIS Smlouvy
Cena500 Kč400 Kč400 Kč

Ceny jsou v českých korunách bez DPH. Ceny jsou doporučené koncové. Cena za licenci pro 1 osobu, měsíc a modul. Účtování začíná v měsíci, kdy je TALXIS nasazen a zpřístupněn uživatelům. Licenční poplatek se vztahuje na každý započatý měsíc potvrzeného uživatele.

Managed Services

K TALXIS aplikacím patří i nadstandardní podpora. Shrnutí jednotlivých úrovní této důležité služby najdete v níže uvedené tabulce, jejich podrobný popis lze pak najít zde.

Managed services balíčekReactiveBasicStandardPremier
Cena5 000 Kč21 300 Kč37 500 Kč84 100 Kč

Ceny jsou v českých korunách bez DPH. Ceny jsou doporučené koncové. Cena určená pro tenant.

Popis balíčků pro TALXIS Telefonní systém

Pro TALXIS Telefonní systém nabízíme standardizované balíčky. Tyto balíčky je možné přizpůsobit vašim požadavkům (počet uživatelů, hlasových front, telefonních čísel, garantovaných linek apod.). Jednotná cena implementace je 10.000 Kč. V případě použití vlastní infrastruktury zákazníků se může cena změnit. Pro nasazení produktu s využitím vašich stávajících prostředků rádi zhotovíme individuální nabídku. Každý balíček obsahuje hlasové služby v uvedeném množství minut. Pořízení a správa SIP trunku a telefonních čísel nejsou součástí balíčků a je třeba je dokoupit. Pro tyto služby doporučujeme využít nabídku od FAYN Telecommunications s.r.o., dostupnou na: www.fayn.cz.

TALXIS Telefonní systém *BASICSTANDARDPREMIUM
Počet uživatelů (licencí)51020
Telefonní čísla71224
Paralelní hovory248
Fronta (hlasová skupina)248
Volné minuty50010002000
Cena po překročení volných minut - pevné sítě0,40 Kč0,34 Kč0,24 Kč
Cena po překročení volných minut - mobilní sítě0,64 Kč0,54 Kč0,48 Kč
IVR, hlasové menuANOANOANO
Business hoursANOANOANO
Cena celkem **3.500 Kč7.000 Kč14.000 Kč

* Nezbytným předpokladem pro provoz TALXIS Telefonní systém jsou Microsoft Teams licence. Pro provoz jsou také nezbytné licence Microsoft Teams Phone Standard, které lze pořídit jako AddOn a nebo jsou součástí licencí Microsoft 365 E5. Pokud již licence vlastníte, z ceny vám je odečteme.

** Jedná se o měsíční platbu, které je účtovaná vždy v poslední pracovní den každého měsíce. Uvedené ceny jsou bez DPH.